לחזור בו מהענקת בית מגורים במתנה לאחד מילדיו

עו"ד ערן אייזיק מסביר בפרוט את הנסיבות בהן מאפשר החוק או הפסיקה לבטל מתנה שהוענקה לילד מהוריו, לאחר שזה האחרון הפך את עורו ונהג בהוריו התנהגות מחפירה.