לשנות את גובה דמי המזונות

עו"ד ערן אייזיק מסביר בפרוט כיצד ניתן להקטין או להגדיל את דמי המזונות שנקבעו בין צדדים להסכם גירושין או בפסק דין אגב גירושין.