האם ניתן לשנות את גובה דמי המזונות אשר נקבע בהסכם הגירושין? - מיכאל אברהם משרד עורכי דיןמיכאל אברהם משרד עורכי דין
לשנות את גובה דמי המזונות

עו"ד ערן אייזיק מסביר בפרוט כיצד ניתן להקטין או להגדיל את דמי המזונות שנקבעו בין צדדים להסכם גירושין או בפסק דין אגב גירושין.