מה המשמעות של חשבונית שמצוין בה שהסחורה נשארת בבעלות הספק - מיכאל אברהם משרד עורכי דיןמיכאל אברהם משרד עורכי דין

לא אחת ספקים רוצים לשמור על הבעלות בסחורה, והם מציינים בחשבונית "שהבעלות נשארת בידם עד לקבלת התמורה". עו"ד מיכאל אברהם מסביר אם יש תוקף לתנייה הזו.