רגע לפני הליך הגירושין – "נקודות למחשבה" - מיכאל אברהם משרד עורכי דיןמיכאל אברהם משרד עורכי דין

חלוקת הרכוש, האינטרסים של כל צד בהליך,
הצד הכלכלי בהליך הגירושין,
דירת המגורים המשותפת והילדים שבאמצע

חלוקת הרכוש המשותף אותו צברו בני הזוג במהלךחייהם המשותפים, הינה אחת המטלות הקשות ביותר במסגרת ניסוח הסכם גירושין.
בהליך גירושין משתנה באופן דרמטי מערכת האינטרסים ההדדית אשר הייתה קיימת עד אותו מועד, שכן בני הזוג המתגרשים שבים להיות יחידות כלכליות עצמאיות, אשר שומרות כל אחת באשר היא, על האינטרסים העצמאיים שלה, ולוחמות איש איש למען עצמו וביתו.
המחלוקות הכבדות אשר מתגלעות במהלך האירוע הטראומטי, נוחתות במרבית המקרים על קרקע קשה אשר זרועה ברגשות סותרים ומעורערים, מצדו של אחד מבני הזוג לפחות. בני הזוג חשים במרבית המקרים פגועים מאוד, והם פועלים כאשר הם מונעים מרגשי זעם עזים, צער, אהבה ואובדן, וכל זאת דווקא בעת בה יש להתנתק מן הלב, להתעלות מעל התחושות הקשות והצפת הרגשות הטבעית, ולפעול על פי שיקולי הגיון קר ואסטרטגיה של אינטרסים גרידא.
על ההחלטה לפירוק השותפות ועל היציאה לדרך חדשה, אחראי לרוב רק אחד מבני הזוג, כאשר שותפו לדרך חש עצמו נבגד ומרומה, גם כאשר לא מדובר בעזיבה ובפירוק השותפות למען בן זוג חדש. במקרים מסוימים, מדובר במלחמת חורמה של ממש, בה ניצב בן הזוג מול שותפו הנאמן, זה אשר עמל עימו על בניית עתיד משותף ותא משפחתי יקר ערך, אשר התנפץ באחת אל חוף המציאות.
וכך, נושא חלוקת הרכוש והדאגה האמיתית של כל צד לעתידו הכלכלי ולחלקו ברכוש אשר נצבר במהלך השנים המשותפות, מוטח אל קרקע מרה וטעונה, בסאגה אשר מוצאת את דרכה לא פעם אל בין כותלי בית המשפט.

לשאלה בדבר אופן חלוקתה של דירתם של בני הזוג, במסגרת חלוקת הרכוש והצורך באיזון הנכסים, נודעת חשיבות עליונה, ובמיוחד בהתחשב בכך שאצל זוגות רבים דירת המגורים המשותפת הינה הנכס העיקרי והמשמעותי ביותר. מעבר למשמעות הכלכליתולהיבטים המשפטיים הכרוכים במכירתה של הדירה המשותפת וחלוקת כספי תמורתה, נלוות לתהליך המורכב גםמשמעויות נוספות בתחומים סנטימנטליים ואישיים, ועובדה זו מביאה כמעט תמיד לדרך ללא מוצא. בדרך מלאת מהמורות זו, בה ניצבת משפחה בישראל רגע לפני קריעתה לשניים, כאשר על פי רוב מעורבים בה גם ילדים אשר עלולים להינזק, יש לנהוג במשנה זהירות ולבחון את הסוגיה על פי אמות החוק והמשפט, הצדק והיושר.
ההחלטה בסוגיה זו אינה נשענת על פתרון בודד, והיא טמונה בניווטמלומד ורגיש של כלל ההיבטים השונים הקשורים בפירוק השותפות בנכס, תוך גרימת נזקים מינימאליים לבני הזוג הנמצאים גם כך בתקופה קשה ובמדרון חלקלק, ולילדי המשפחה, ובבחירת האפשרות האידיאלית אשר תתאים לכל אחד ואחד מהזוגות המתגרשים, תוך בחינה דקדקנית ומיומנת של יכולותיו הפיננסיות של כל פרט במערכת, והתבססות על היתרונות והחסרונות של כלדרך אופציונאלית, בהתחשב בפרמטרים הייחודיים אשר נושא עימו כל זוג.

 

"אדם וממונו אינם יכולים להישאר יחדיו לנצח.

או שהממון נלקח מהאדם,

או שהאדם נלקח מהממון"

רבי נחמן מברסלב