תובענה על סכום קצוב - הגשה ישירות להוצל"פ
גביית חובות

בעבר, פתיחת תיק בהוצאה לפועל, הייתה כרוכה בקבלת פסק דין של בית משפט או בהצגת צ’ק או שטר חוב שלא כובדו.

מתוך רצון להקל על הזוכים לממש את זכותם לגביית החוב, נכנס תיקון 24, המאפשר הגשת תביעה ישירה להוצאה לפועל.

 

ניתן להגיש תביעה ישירות להוצאה לפועל, מבלי להגיש קודם לכן תביעה בבית המשפט, ומבלי צורך להציג שטר חוב או צ’ק שחזר

 

דרך זו אפשרית כאשר קיים חוב כספי קצוב בסכום הנמוך מ- 50,000 ₪, בגינו נערך חוזה בכתב, או שקיים מסמך אחר בכתב מאת החייב, המעיד על דבר קיומו של חוזה בין הצדדים(למשל הזמנת עבודה/שירות, תעודת משלוח/חשבונית חתומה ע"י החייב וכו').

מדובר בתיקון שהמקל משמעותית על הנושה/הזוכה.  זוהי הדרך היעילה והקצרה ביותר לגביית החוב והינה עדיפה בהרבה על הגשת תביעה לבית המשפט, אשר יכולה להתנהל זמן רב וכרוכה בהוצאות נוספות.