זכויות עובדים בעת כניסת המעסיק לחדלות פירעון

בתקופה של משבר כלכלי של המעביד, זכויות העובדים הופכות סוגיה מרכזית .

קריסה פתאומית של המעביד (פשיטת רגל או פירוק), עשויה להעמיד עובדים במצב בו שכר וזכויות אחרות נפגעות פגיעה קשה.

המעביד אשר הפך חדל פירעון ואינו מסוגל לשלם חובותיו עשוי להעמיד את העובד בפני שוקת שבורה, אך לא בהכרח.

החוק מגן על זכויות עובדים בסיטואציה כמתואר:

חוק הביטוח הלאומי מעניק הגנה לעובדים, שזכויותיהם נפגעו כתוצאה ממצב של חדלות פירעון אליו נקלע המעביד.

בהתאם לחוק,עובד שכיר שמעבידו פשט את הרגל או שהחברה שעבד בה פורקה, זכאי לקבלת גמלה מן המוסד לביטוח לאומי בגין שכר העבודה ופיצויי הפיטורים שמעבידו נותר חייב לו וכן להשלמת חוסרים בקופת הגמל שלו, עד סכום התקרה הקבועה בחוק.

לשם כך יש להגיש בקשה לבית המשפט המחוזי המוסמך לפירוק החברה והגשת והוכחת תביעת חוב בפני המוסד לביטוח לאומי.

התנאים אשר צריכים להתקיים לצורך קבלת הפיצוי/הגימלה מהמוסד לביטוח לאומי:

1. בית המשפט הוציא נגד המעביד צו לפשיטת רגל או צו לפירוק התאגיד.

2. בית המשפט מינה נאמן או מפרק מטעמו.

3. פרטי התביעה של העובד אושרו על ידי הנאמן של פושט הרגל או על ידי המפרק של התאגיד.

הגמלה/הפיצוי יכללו את הסכומים שלהלן, אך מוגבלים בתקרה הקבועה בחוק:

שכר העבודה שלא שולם על ידי המעביד ב 12 החודשים שקדמו למועד ניתוק יחסי העבודה או למועד מתן צו הפירוק, וסכום פיצויי הפיטורים שאין להם כיסוי בקופת הגמל.

ההליך כרוך בעלויות ראשוניות בגין תשלום אגרות לכונס הנכסים הרשמי ולפתיחת תיק בבית המשפט המחוזי, פרסומים בעיתונות וכו', לכן רצוי שעובדים שנפגעו מקריסתו הכלכלית של מעבידם יתארגנו כקבוצה ויחלקו את ההוצאה הראשונית יחדיו.

משרדנו מלווה קבוצות עובדים מתחילת ההליך ועד למימוש זכויותיהם בפועל