צוואות, ייפוי כח מתמשך, אפוטרופסות

עריכת צוואה
צוואה היא דבר שיכול לגעת בכל אדם בדרך ישירה או עקיפה, כי כל בני האדם באו לעולם לתקופה מוגבלת ויש חשיבות רבה למה יעשה לאחר פטירתו של אדם.
חוק הירושה מסדיר את האופן שבו אדם מעביר הלאה את רכושו לאחר מותו.
חשיבות עריכת צוואה בהתאם לחוק תביא לקיום רצונו המדויק של המוריש ותמנע סכסוכים עתידיים בין היורשים

יפוי כח מתמשך- היכולת להבטיח את העתיד בהווה – חובה לתת את הדעת
מי ידאג לי ביום שבו לא אוכל לעשות כן?
מי יגשים את רצונותיי ביום שבו יבצר ממני לעשות כן?
לא אחת, אנו מוצאים את עצמינו מתחבטים בשאלות אלו.

כל אדם, בכל שלב בחייו, עלול להיקלע למצב של חוסר כשירות. מצב של חוסר כשירות עלול להופיע גם במפתיע, ללא הכנה מוקדמת, כמו במקרים של תאונה, שבץ, סיבוכים בהליכים רפואיים ועוד.
בחודש אפריל 2017 נכנס לתוקפו התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מספר 18)- תיקון המהווה, מהפכה ממשית ורבת חשיבות, אשר מאפשרת לכל אדם מעל גיל 18 להפקיד ייפוי כוח מיוחד כמוגדר בחוק, מהפיכה הממקמת את האדם, שאיפותיו ורצונותיו במרכז ונותנת לו את היכולת לשלוט בגורלו ולהבטיח את עתידו.

ייפוי כוח מתמשך מהווה חלופה למינוי אפוטרופוס ע"י ביהמ"ש ומונע מצב בו לעיתים נוכח התנגדויות בני משפחה, ממונה גורם זר לחסוי, שאינו מכיר אותו, כאשר ההליך עצמו נעשה ללא ידיעת החסוי וללא הסכמתו. מה גם, שהליך מינוי אפוטרופוס ע"י ביהמ"ש עלול להימשך זמן רב בעוד שלעיתים ההחלטה שלשמה מתמנה אפוטרופוס צריכה להתקבל מיידית, מקום בו למשל יש צורך באישור הליך רפואי.

חתימה על יפוי כח מתמשך מאפשרת למייפה הכח שליטה, קביעה ותכנון מוקדם במינוי האדם שידאג לאינטרסים שלו, ולאופן בו יתקבלו החלטות וקביעות הנוגעות לחיו, הן בפן הרפואי והן בפן הרכושי. לדוגמא, היכן הוא מעוניין להתגורר היה ויזדקק לסיוע, כיצד להשקיע את כספו, אילו הליכים רפואיים יעבור היה ויזדקק להם ועוד.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך מאפשרת לאדם לקבוע את הפרט אשר יחליף את מיופה הכוח, היה ועולה בכך הצורך, כמו גם לסכם על מספר מיופי כוח אשר יפעלו במשותף למענו ו/או מיופה כח לכל תחום (רפואי, אישי או רכושי). זאת ועוד, חתימה על יפוי כח מתמשך מאפשרת לאדם לבחור בעצמו ועוד בעודו צלול מי יהיה מיופה הכח, כך נותרת השליטה בידיו של מייפה הכח- שליטה שלא היתה בידיו בהליך של מינוי אפוטרופוס.

סיכומו של דבר, עסקינן בשינוי מבורך הנותן בידי אדם היכולת לבחור בעודו צלול, ברצון מלא ומוחלט ובהווה מי ידאג לאינטרסים שלו בעודו בחיים ובמצב בו מכל מניעה שהיא יבצר ממנו לעשות כן.
ע"מ לעשות יפוי כח מתמשך יש להיעזר בעו"ד שהוסמך לעניין ע"י האפוטרופוס הכללי – מיכאל אברהם משרד עורכי דין מחזיקים בהסמכה כאמור