מה המשמעות של חשבונית שמצוין בה שהסחורה נשארת בבעלות הספק

לא אחת ספקים רוצים לשמור על הבעלות בסחורה, והם מציינים בחשבונית "שהבעלות נשארת בידם עד לקבלת התמורה". עו"ד מיכאל אברהם מסביר אם יש תוקף לתנייה הזו.